Här kommer du se vilka utställningar vi planerar att göra med våra egna kaniner som bor i SalneckeParks kaninpalats, vad? var? när? vilka kaniner deltar? resultat? arrangör?

Mr. Diamond

Vad: Klubbmästerskap
Var: Vänge, utanför Uppsala
När: 4 januari, 2020
Vilka kaniner: Mr. Diamond
Resultat: 95p utav 100p. Plats: 9 utav 91 deltagande kaniner
Arr: ULKAF